Dit jaar is een echt jubileumjaar! De ZAMC bestaat 50 jaar!!

Dat wij dit jaar het 50 jarig bestaan van de ZAMC mogen vieren is zondermeer een hoogtepunt. Een halve eeuw geleden zijn een aantal heel enthousiaste mensen gestart met een club die op dat moment het bestaansrecht nog helemaal moest bewijzen. Dat vervolgens de club de wind in de zeilen gehad heeft is wel duidelijk, maar dat ging echt niet zonder slag of stoot……... Inmiddels is de ZAMC uitgegroeid tot een prachtige club met ca. 330 leden, heeft een geweldige eigen accommodatie opgebouwd, is financieel kerngezond, oogst (inter)nationaal veel aanzien en waardering, organiseert in diverse motorsportdisciplines op het allerhoogste niveau, kortom, de ideeën die de oprichters destijds voor ogen hadden zijn op sublieme wijze tot uitvoering gebracht. Iedereen zal het er over eens zijn dan dit jubileum flink gevierd mag worden, het is een geweldige mijlpaal voor de gehele vereniging. Daar mag en moet je gewoon
bij stilstaan! Stilstaan……… neen, dat is aan deze club niet besteedt.

Uiteraard gaan
we het jubileum vieren, maar dit gaat gebeuren op dezelfde bruisende manier als de club de afgelopen 50 jaar heeft geacteerd. Aktie, evenementen, schouders er onder zetten en vooral……… met elkaar er van genieten. Genieten dat je samen zoiets moois voor elkaar hebt gekregen, waarbij heel duidelijk is dat al het succes volledig te danken is aan al die vrijwilligers, al die sponsoren, al die “onzichtbare” mensen achter de schermen die gezamenlijk jaar in jaar uit, keihard gewerkt hebben om van het prille clubje 50 jaar terug, een club te maken van formaat. Een club die heel veel geweldige wedstrijden heeft georganiseerd, heel veel deelnemers een groot plezier heeft bezorgt en heel veel toeschouwers op het puntje “van de stoel” heeft gebracht. Kortom, in die afgelopen 50 jaar is er door SAMENWERKING een
geweldige club van gemaakt!

Ik wil graag alle leden feliciteren met dit mooie
jubileum van onze club, de ZAMC!
Namens het bestuur,
Gerhard Gerritsen
(alg. voorzitter a.i.)